Dane ZKDP

Członkowie ZKDP

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Tytuły kontrolowane - zmiany

W styczniu 2017 roku do kontroli w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 1 nowy tytuł prasowy. Z rejestru tytułów kontrolowanych wykreślono 5 tytułów prasowych. Szczegółowe informacje poniżej.