Dane ZKDP

Członkowie ZKDP

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Tytuły kontrolowane - zmiany

W okresie styczeń – marzec 2017 roku do kontroli ZKDP przyjęto 3 nowe tytuły prasowe. Z rejestru tytułów kontrolowanych wykreślono 14 tytułów prasowych. Szczegółowe informacje poniżej.