Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Edytor Sp. z o.o.

Kontakt:10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
tel. (89) 539-77-00/01, 539-74-03 (sekretariat), 539-76-60, 539-78-81 (księgowość);
fax. (89) 539-74-02


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  dziennik /regionalny/ „Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski”