Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Kontakt:60-595 Poznań, ul. Polska 13
tel. (61) 665-58-80
fax (61) 665-58-81


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  dwumiesięczniki „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”