Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Burda Publishing Polska Sp. z o.o.

Kontakt:NEW CITY
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
tel. (22) 360-38-00; fax. (22) 360-39-84


 wydawca
Zgłoszone tytuły: dwutygodnik „Gala”; miesięczniki: „Claudia”, „Focus Poznać i Zrozumieć Świat”, „Moje Gotowanie”, „National Geographic Polska”, „Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska)”; dwumiesięcznik „Focus Historia”.