Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Burda GL Media Sp. z o.o.

Kontakt:NEW CITY
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
tel. (22) 360-38-00; fax. (22) 360-39-84


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik „Glamour”