Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Nowa Gazeta Praska

Kontakt:03-462 Warszawa,
ul. Jagiellońska 42 lok. 73/73A
tel./fax. (22) 618-00-80


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dwutygodnik bezpłatny /lokalny/ „Nowa Gazeta Praska”