Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Plantpress Sp. z o.o.

Kontakt:30-133 Kraków,
ul. Juliusza Lea 114A
tel. (12) 636-18-51
fax (12) 638-28-64/65


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  miesięczniki (branżowe) „Hasło Ogrodnicze”, „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad”; dwumiesięcznik (branżowy) „ Szkółkarstwo”; pismo bezpłatne ukazujące się 6 razy w roku (branżowe) „Informator Sadowniczy”