Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Polski Związek Wędkarski

Kontakt:Redakcja “Wiadomości Wędkarskie”
00-831 Warszawa,
ul. Twarda 42
tel. (22) 620-69-03,
fax. (22) 620-50-84


 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik „Wiadomości Wędkarskie Miesięcznik Polskiego Związku Wędkarskiego”