Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.

Kontakt:72-100 Goleniów,
ul. Konstytucji 3 Maja 30
tel. (91) 885-44-90

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik bezpłatny (branżowy) „Wiadomości Rolnicze Polska”