Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Wydawnictwo „Wędkarski Świat” Sp. z o.o.

Kontakt:00-835 Warszawa,
ul. Miedziana 11
tel. (22) 652-23-70, 652-23-71
fax (22) 652-15-15

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięcznik „Wędkarski Świat”