Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Kontakt:NEW CITY
02-674 Warszawa,
ul. Marynarska 15
tel. (22) 360-38-00;
fax. (22) 360-39-84

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  miesięczniki „National Geographic Polska”, „Traveler (wydanie specjalne National Geographic Polska)”