Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

Gremi Media SA 

Kontakt:00-838 Warszawa
ul. Prosta 51
tel. (22) 628-34-01 do 9
fax (22) 628-05-88, 653-00-00

 wydawca
Zgłoszony tytuł:  dzienniki: „Parkiet Gazeta Giełdy”, „Rzeczpospolita”