Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Nazwa:

„Czas Wina” Sp. z o.o.

Kontakt:30-198 Kraków,
ul. Balicka 255    
tel. (12) 626-56-52 wew. 58
fax. (12) 626-56-50

 wydawca
Zgłoszony tytuł: dwumiesięcznik płatny /ogólnopolski/ „Czas Wina”