W 2017 roku planowane jest uruchomienie projektu Prasa+ Siła Marki, który obejmie obligatoryjnie wszystkie kontrolowane przez ZKDP tytuły prasowe. Główny cel, jaki przyświecał Komisji ZKDP zajmującej się tym projektem, to stworzenie łatwego w obsłudze, użytecznego i bazującego na wiarygodnych danych narzędzia, które będzie wspierało promocyjnie i marketingowo prasę drukowaną w Polsce.

Prasa+ Siła Marki gromadzi w aplikacji internetowej raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty z kolei integrują dane z wielu źródeł, prezentując te z nich, które są najczęściej wykorzystywane przez klientów reklamowych i domy mediowe. Oprócz podstawowych informacji o tytule, danych i wskaźników charakteryzujących daną gazetę czy czasopismo, aplikacja umożliwia prowadzenie analiz, przygotowanie zestawień i klasyfikowanie tytułów prasowych według różnych kryteriów. Szczegółowy opis projektu Prasa+ Siła Marki znajdą Państwo w prezentacji prasa+.

Projekt Prasa+ Siła marki zawiera oprócz danych i wskaźników charakteryzujących wydania drukowane tytułów prasowych (dane ZKDP i PBC) również podstawowe wskaźniki dla ich stron internetowych. Dane te (liczba realnych użytkowników – RU i liczba odsłon – PV) będą pochodzić z badania Gemius/PBI, które uznaje się za standard rynkowy.

Z uwagi na zróżnicowanie tytułów prasowych, powstały następujące wzory raportów*:

Dzienniki płatne
Dzienniki bezpłatne
Czasopisma płatne
Czasopisma bezpłatne
Pisma płatne branżowe
Pisma bezpłatne branżowe

Przykładowo wypełniony wzór raportu

Wersja systemu Prasa+ Siła Marki dla członków ZKDP dostępna jest pod adresem www.prasaplus.pl.


*Wzory raportów do pobrania po kliknięciu w nazwę