Uchwały Zarządu - postępowania sporne

 • Uchwała nr 44/2015 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucj i Prasy z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o wymierzenie Fratria Sp. z o.o. kary nagany

 • Uchwała nr 33/2015 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucj i Prasy z dnia 17 września 2015 roku w sprawie naruszenia postanowień Statutu ZKDP i Regulatninu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP przez Fratria Sp. z o.o.

 • Uchwała nr 52/2012 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zawieszenia Akademickiego Stowarzyszenia Verum w prawach członka Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o wykluczenie Akademickiego Stowarzyszenia Verum ze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
 • Uchwała nr 46/2012 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 4 września 2012 roku w sprawie przyjęcia protokołu kontroli zwyczajnej za 2010 rok miesięcznika Twoje Dziecko oraz uchylenia Uchwały nr 59/2011 z dnia 13 października 2011 roku.

 • Uchwała nr 41/2011 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie naruszenia przez MKM s.c. postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, załącznik do uchwały nr 41/2011

 • Uchwała nr 32/2011 Zarządu ZKDP w sprawie upomnienia i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie nagany Agencji Wydawniczo-Reklamowej „Wprost” Sp. z o.o.w związku z rozbieżnościami wykazanymi przez kontrolę nadzwyczajną za 2010 roku

 • Uchwała nr 29/2011 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji danych do niewłaściwej formy rozpowszechniania

 • Uchwała nr 18/2011 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie skierowania do Sądu Koleżeńskiego wniosku o wymierzenie Marquard Media Polska Sp. z o.o. kary nagany

 • Uchwała nr 10/2011 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie zlecenia kontroli nadzwyczajnej tygodnika"Wprost"

 • Uchwała nr 8/2011 Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie naruszenia przez Agencję Wydawniczo-Reklamową „Wprost” Sp. z o.o. postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej  w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy załącznik nr 1 do Uchwały 8/2011.

 • Uchwała nr 50/2010 Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia upomnienia w związku z niewykonaniem uchwały Zarządu nr 38/2010 z dnia 16 września 2010 roku

 • Uchwała nr 38/2010 Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 16 września 2010 roku w sprawie naruszenia postanowień Statutu ZKDP i Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP przez Marquard Media Polska Sp. z o.o.

 • Uchwała nr 37/2010 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zawieszenia Migut Media S.A. w prawach członka Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz skierowania do Sądu koleżeńskiego wniosku o jego wykluczenie ze Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 29/2010 Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie naruszenia postanowień statutu ZKDP i Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP przez Migut Media SA

 • Uchwała nr 75/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 3 grudnia 2009 roku sprawie przyjęcia protokołu kontroli nadzwyczajnej miesięcznika Businessman.pl oraz upomnienia Migut Media SA w związku z rozbieżnościami wykazanymi przez tę kontrolę

 • Uchwała nr 71/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 3 grudnia 2009 roku sprawie nieuprawnionego użycia znaku ZKDP

 • Uchwała nr 43/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie upomnienia XXL Media Sp. z o.o. w związku z rozbieżnościami wykazanymi przez kontrolę nadzwyczajną za 2008 rok

 • Uchwała nr 19/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie kwalifikacji e-wydań Dziennika Polska Świat Europa do właściwej formy rozpowszechniania

 • Uchwała nr 14/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie naruszenia przez Edipresse Polska SA niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 9/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie naruszenia przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP

 • Uchwała nr 4/2009 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie naruszenia przez Elamed E. i R. Cholewa Sp. J.postanowień statutu ZKDP

 • Uchwała nr 57/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 1 października 2008 roku w sprawie naruszenia przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.,Sp.k. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 56/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 1 października 2008 roku w sprawie naruszenia przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.,Sp.k. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 51/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie naruszenia przez Agora SA niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 31/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie przekazania Sądowi Koleżeńskiemu materiałów dotyczących skargi Kuriera Lubelskiego Sp. z o.o. (zobacz też: Notatka z wykonania uchwały Zarządu ZKDP nr 25/2008 (mediacja w sprawie Kurier Lubelski Sp. z o.o. - Press Sp. z o.o.))

 • Uchwała nr 27/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie naruszenia przez Media Regionalne, sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 26/2008 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie naruszenia przez Prespublica, sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 65/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie naruszenia postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w prezentacji dotyczącej wyników sprzedaży tytułów wydawanych przez Polskapresse

 • Uchwała nr 60/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 21 listopad 2007 roku w sprawie zawieszenia w prawach członka DM Pentagram oraz wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze Związku

 • Uchwała nr 47/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia upomnienia i zakreślenia dodatkowego terminu na udostępnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli zwyczajnej za 2006 rok w wydawnictwie Dom Mediowy Pentagram

 • Uchwała nr 46/2007 Zarządu Związku Konroli Dystrybucji Prasy z dnia 26 września 2007 roku w sprawie udzielenia upomnienia w związku z niewykonaniem uchwały w sprawie kontroli nadzwyczajnej czasopisma Magazyn Handlowiec Info

 • Uchwała nr 30/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie naruszenia przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 29/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie naruszenia przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 23/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie naruszenia przez AKW Tuning Press Andrzej Witkowski niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejstrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 21/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszonych przez Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarzutów naruszenia przez Agora SA z siedzibą w Warszawie niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 13/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie naruszenia przez Edipresse Polska SA niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy zmieniona w par. 1 ust. 5 przez Zarząd ZKDP w dniu 6 czerwca 2007 r.

 • Uchwała nr 12/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie naruszenia przez Axel Springer Polska Sp. z.o.o niektorych postanowień Regulaminu kontroli nakladu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 7/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie naruszenia przez Wydawnictwo Infor Manager Sp. z.o.o niektorych postanowień Regulaminu kontroli nakladu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 3/2007 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie naruszenia przez Axel Springer Sp. z.o.o niektorych postanowień Regulaminu kontroli nakladu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 53/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 17 października 2006 roku w sprawie niezłożenia przez Vindobona Development & Publishing Polska Sp. z o.o deklaracji miesięcznika Laif

 • Uchwała nr 46/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 12 września 2006 roku w sprawie odrzucenia deklaracji kwartalnika Dostępne bez Recepty złożonych przez Media TV Plus Sp. z o.o.

 • Uchwała nr 43/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie niezłożenia przez Publikator Sp. z o.o. deklaracji rocznika Najlepiej Sprzedawane Projekty Domów

 • Uchwała nr 37/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie nieuprawnionego powałania się przez Media TV Plus Sp. z o.o. na kontrolę nakładu przez ZKDP w odniesieniu do tytułu nie objętego kontolą

 • Uchwała nr 36/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie niezłożenia przez Media TV Plus Sp. z o.o. deklaracji kwartalnika Dostępne bez Recepty

 • Uchwała nr 35/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie naruszenia postanowień organizacyjnych obowiązujących w ZKDP

 • Uchwała nr 30/2006 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wykorzystania danych ZKDP w programach oferowanych przez Estymator Jacek Chołoniewski

 • Uchwała nr 17/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie naruszenia przez Wydawnictwo Axel Springer Polska Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 14/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie wyników kontroli nadzwyczajnej w wydawnictwie Media Direct Sp. z o.o.

 • Uchwała nr 8/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie naruszenia przez Ozon Media, Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 7/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie naruszenia przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o., Sp. K. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

 • Uchwała nr 6/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie naruszenia przez XXL Media, Sp. z o.o. niektórych postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy