ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

Pelargos Sp. z o.o.

Nazwa:

Pelargos Sp. z o.o.

Kontakt:01-242 Warszawa,
Al. Prymasa Tysiąclecia 46
tel. (22) 837-93-48, 837-93-47, 837-96-85;
fax. (22) 837-98-58


 wydawca
Zgłoszone tytuły:  pisma bezpłatne „Będę Mamą” (2 razy w roku), „Pierwszy Rok Razem” (3 razy w roku)