Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-02-26

Komunikat w sprawie autoryzowanych audytorów ZKDP

W dniu 26 lutego 2009 roku Zarząd ZKDP podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z 5 firmami audytorskimi upoważnionymi do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty w bieżącym roku przeprowadzać będą:

1. Audyt i Rachunkowość „UZR- CBR” Sp. z o.o.,

2. Biuro Badania Bilansów Sp. z o.o.,

3. PKF Audyt Sp. z o.o. (wcześniej PKF Consult Sp. z o.o.),

4. Polinvest- Audit Sp. z o.o.,

5. Rewident Sp. z o.o.

W uzupełnieniu postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, biegli rewidenci otrzymają dodatkowe instrukcje co do sposobu przeprowadzania kontroli, opracowane przez komisję zjazdową i zatwierdzone przez Zarząd ZKDP (Wskazówki dla audytorów).

Kontrole zwyczajne rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br.

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie. W cenniku uwzględniono nowe stawki za kontrolę wstępną, weryfikację mutacji cenowych lub wydawniczych oraz uzupełniających deklaracji pism płatnych (Cennik – w załączeniu do niniejszego komunikatu).

Biuro ZKDP