Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-01-06

Zmiany w dokumentach ZKDP obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowy Regulamin kontroli ZKDP. Zmiany zostały wprowadzone na IV Nadzwyczajnym Zjeździe ZKDP w październiku i listopadzie 2008 roku. Dokumenty są dostępne na stronie www.zkdp.pl w dziale Statut i regulaminy.