Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-01-05

Dostępne są już materiały z XXIV Zjazdu Zwyczajnego ZKDP.

Protokół z obrad XXIIV Zjazdu wraz z załącznikami oraz uchwały podjęte w dniu 15 grudnia 2007 r. dostępne są na stronie www.zkdp.pl w dziale Zjazdy/XXIV Zjazd ZKDP.