Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-12-31

Dostępne są już materiały z drugiej tury IV Nadzwyczajnego Zjazdu ZKDP

Protokół z obrad drugiej tury IV Nadzwyczajnego Zjazdu dostępny jest na stronie www.zkdp.pl w dziale Zjazdy/IV Nadzwyczajny zjazd ZKDP