Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-11-05

Dostępne są już materiały z pierwszej tury IV Nadzwyczajnego Zjazdu ZKDP

Protokół z obrad pierwszej tury IV Nadzwyczajnego Zjazdu oraz tekst jednolity Regulaminu kontroli w brzmieniu jakie zostało uchwalone w trakcie obrad w dniu 28 października 2008 r. (zmiany przyjęte przez Zjazd zostały zaznaczone kolorem zielonym) dostępne są na stronie www.zkdp.pl  w dziale Zjazdy ZKDP