Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-04-11

Komunikat Zarządu ZKDP z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie Magazynu Handlowiec Info

W związku z „Oświadczeniem Media Experts Sp. z o.o. w sprawie ZKDP”, wydanym w dniu wczorajszym, Zarząd ZKDP informuje, że Media Experts Sp. z o.o., będąca obecnie wydawcą Magazynu Handlowiec Info, nie jest członkiem Związku. Na mocy posiadanych uprawnień Zarząd odmówił przyjęcia spółki w poczet członków ZKDP i rejestracji ww. tytułu prasowego (obszerne uzasadnienie w treści uchwały nr 15/2008 z dnia 2 kwietnia br.).

Jednocześnie, wobec decyzji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka z dnia 31 stycznia 2008 roku o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, Zarząd skreślił Dom Mediowy Pentagram (poprzedni wydawca Magazynu Handlowiec Info) z listy członków ZKDP (uchwała nr 16/200 z dnia 2 kwietnia br.).

Opublikowane przez ZKDP dane o nakładach i rozpowszechnianiu Magazynu Handlowiec Info dotyczą okresu, gdy wydawcą pisma był Dom Mediowy Pentagram i pochodzą z protokołów kontroli zwyczajnej (za rok 2006) i nadzwyczajnej (za okres styczeń-maj 2007) przeprowadzonych za zgodą i wiedzą Domu Mediowego Pentagram. Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na istotne rozbieżności pomiędzy danymi przekazywanymi ZKDP przez wydawcę w deklaracjach a stanem faktycznym.

W związku z tym informujemy, że wszelkie zarzuty kierowane pod adresem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy lub bezpośrednio pracowników Biura ZKDP są bezpodstawne.