Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-04-03

Harmonogram kontroli za 2007 rok

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. Zarząd ZKDP zatwierdził Harmonogram kontroli za 2007 rok.