Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-01-21

Dostępne są już materiały z XXII Zjazdu Zwyczajnego ZKDP.

Protokół z obrad XXII Zjazdu wraz z załącznikami oraz uchwały podjęte w dniu 18 grudnia 2007 r. dostępne są na stronie www.zkdp.pl w dziale Zjazdy/XXII Zjazd ZKDP.