Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-01-03

Zmiany w dokumentach ZKDP obowiązujące od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2007 roku obowiązuje nowy Regulamin kontroli ZKDP oraz załączniki E i F do Regulaminu. Zmiany wprowadzone na XXI Zjeździe ZKDP dotyczą par. 4 pkt. f i par. 16 ust. 2. Dokumenty są dostępne pod adresem www.zkdp.pl w dziale Statut i regulaminy.