Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-11-23

Komunikat Zarządu ZKDP o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez Związek w 2006 r.

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął wszystkie protokoły z kontroli zwyczajnych za 2006 rok (379 pism płatnych oraz 65 bezpłatnych). Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (uchwała nr 59/2007).

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli, Zarząd ZKDP zdecydował się udzielić ośmiu upomnień i dwudziestu czterech pouczeń wydawcom niektórych pism. W pierwszym wypadku powodem ukarania były wykazane istotne rozbieżności w danych złożonych w deklaracjach, wynikające głównie z niezgodnego z Regulaminem kontroli ZKDP zaliczania egzemplarzy do poszczególnych form rozpowszechniania. W drugim, stwierdzone podczas kontroli różnice, które nieznacznie przekraczały progi określone w Regulaminie lub nie wskazywały na celowe zawyżanie danych i wynikały z braku należytej staranności.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych upomnień znajdują się w dziale Kontrola/Wyniki kontroli, a pełne wyniki kontroli - w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (dostępne wyłącznie dla członków Związku).