Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-09-27

Zarząd ZKDP zdecydował się dwukrotnie upomnieć Dom Mediowy Pentagram. Po raz pierwszy za odmowę udostępnienia dokumentacji niezbędnej do zakończenia kontroli zwyczajnej za rok 2006, a po raz drugi za odmowę poddania się kontroli nadzwyczajnej obejmującej dane z deklaracji Magazynu Handlowiec Info za 2007 rok.

Kontrola zwyczajna dotyczyła ubiegłego roku i wydawanych przez DM Pentagram bezpłatnych miesięczników Magazyn Handlowiec Info i Magazyn Handlowiec (tytuł wycofany z Rejestru tytułów kontrolowanych ZKDP 22 sierpnia 2006 roku). Audytor weryfikujący te informacje natrafił na nieprawidłowości. Kontrola dystrybucji tych pism w dwóch losowo wybranych miesiącach ubiegłego roku wykazała, że dane, którymi posługuje się wydawca mogą być nierzetelne. Do takiego wniosku prowadziła weryfikacja informacji zawartych w przedstawionej przez Pentagram liście wysyłkowej.
W razie wykrycia nieprawidłowości audytor jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli kolejnych dwóch miesięcy. Czynności tych nie udało się jednak przeprowadzić, bowiem Pentagram zakwestionował zarzuty. Poddał także w wątpliwość zarówno sposób weryfikacji, jak i kwalifikacje audytora.
Wydawca nie zareagował nawet po przesłaniu mu przez Zarząd ZKDP ekspertyzy dr Jacka Hamana z Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem tego eksperta, stwierdzone przez audytora fakty przy weryfikacji listy adresowej w pełni upoważniają do zakwestionowania przesyłanych danych i kontynuowania kontroli. Mimo wysłania przez Zarząd ZKDP dwukrotnych (z 20 lipca oraz 30 sierpnia br.) pisemnych wezwań, DM Pentagram nie poddał się wymogom, do których jako członek Związku jest zobowiązany. Ma jeszcze jedną szansę. Udzielając upomnienia (Uchwała nr 47/2007). Zarząd ZKDP dał bowiem Wydawcy kolejne siedem dni, od chwili dostarczenia uchwały, na przygotowanie dokumentów.
DM Pentagram nie zgodził się także na poddanie kontroli nadzwyczajnej obejmującej dane z deklaracji Magazynu Handlowiec Info za 2007 rok. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, jeżeli Zarząd ZKDP otrzyma „wiarygodne informacje podważające rzetelność (...) deklaracji wydawcy, zarządza kontrolę nadzwyczajną w zakresie, który uzna za niezbędny”, zaś „Wydawca nie może sprzeciwiać się dokonaniu kontroli”.
DM Pentagram, po obszernej korespondencji ZKDP, w piśmie z dnia 6 września 2007 r., nie podając podstawy prawnej, ostatecznie i stanowczo odmówił poddania się kontroli nadzwyczajnej, argumentując, że do czasu zakończenia kontroli zwyczajnej za 2006 r. nie widzi „możliwości rozpoczęcia kontroli nadzwyczajnej” dotyczącej 2007 roku. Zarząd nie uznał takiej argumentacji za wystarczającą i zadecydował o ukaraniu firmy upomnieniem (Uchwała nr 46/2007).
W obu przypadkach DM Pentagram zobowiązano do poinformowania o zaistniałych naruszeniach w swoim serwisie internetowym. Na cztery tygodnie powinny tam zostać umieszczone obydwie uchwały, zawierające uzasadnienie decyzji Zarządu ZKDP.
Jeśli spółka Pentagram nadal będzie trwała przy swoim stanowisku i nie podporządkuje się uchwałom, grozi jej zawieszenie w prawach członka oraz skierowanie wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze Związku.