Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-07-06

Wniosek o naganę dla Axel Springer Polska

Zarząd ZKDP skierował do Sądu Koleżeńskiego wniosek o ukaranie wydawnictwa Axel Springer Polska karą nagany za błędy w prezentacji rozsyłanej do reklamodawców w maju br. Porównano w niej informacje dotyczące rozpowszechniania codziennych gazet w okresie styczeń – czerwiec oraz styczeń – maj 2006 r., nie uwzględniając faktu, że wydawany przez tę firmę „Dziennik” pojawił się na rynku 18 kwietnia 2006 r.

Wniosek w tej sprawie skierowała do ZKDP Agora. Po rozpatrzeniu skargi, Zarząd Związku uznał racje tego wydawcy i zakazał Springerowi publikowania podobnych prezentacji. W uzasadnieniu zwrócono uwagę nie tylko na to, że w reklamie użyto informacji z różnych okresów, co jest niezgodne ze standardami Związku, ale także na to, że za podobne praktyki spółka ta została już dwukrotnie upomniana przez ZKDP. W związku z tym, że jest to ponowne naruszenie przez Axel Springer postanowień Regulaminu, a wymierzone kary są nieskuteczne, Zarząd ZKDP zdecydował się na skierowanie wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wymierzenie wydawcy kary nagany.(Uchwała nr 29/2007)