Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-07-04

Dostępne są już materiały z XXI Zjazdu Zwyczajnego ZKDP.

Protokół z obrad XXI Zjazdu wraz z załącznikami oraz uchwały podjęte w dniu 26 czerwca 2007 r. dostępne są na stronie www.zkdp.pl w dziale Zjazdy/XXI Zjazd ZKDP.