Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-05-14

ZKDP mediatorem w sprawie pomiędzy Edipresse a Phoenix Press

We wniosku, przesłanym na ręce Zarządu ZKDP, Edipresse Polska zaskarżyło działania spółki Phoenix Press sprzeczne ze Statutem Związku, twierdząc, że poprzez wydanie i rozpowszechnienie czasopisma o tytule: Z życia wzięte wydanie specjalne prawdziwe uczucia i prawdziwe tęsknoty – naruszyła zasady rzetelności kupieckiej i dopuściła się praktyk nieuczciwej konkurencji. Edipresse Polska wydaje pismo o bardzo podobnym tytule: Uczucia i tęsknoty, historie, które napisało życie („Uczucia i tęsknoty”).

Zarząd uznał, że najwłaściwszym trybem do rozstrzygnięcia tej sprawy będzie postępowanie mediacyjne i zlecił Dyrektor Biura ZKDP Iwonie Szczęsnej oraz mecenasowi Krzysztofowi Mydłowskiemu podjęcie działań zmierzających do polubownego załatwienia tego sporu (Uchwała nr 24/2007).Termin spotkania z udziałem stron ustalono na 25 maja br.