Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Axel Springer złożyło skargę na działania Agory naruszające postanowienia Regulaminu kontroli ZKDP. Powodem sporu był opublikowany na łamach Gazety Wyborczej artykuł uzupełniony infografiką obrazującą wyniki sprzedaży ogólnopolskich gazet codziennych. Zarząd ZKDP uznał jednak, że do naruszenia statutu i regulaminu Związku nie doszło.

Kwestionowany materiał pojawił się w wydawanej przez Agorę Gazecie Wyborczej 7 marca br. Tekst zatytułowano „481 tysięcy, czyli świetny styczeń Gazety”. Jego częścią była infografika obrazująca wyniki sprzedaży czterech ogólnopolskich gazet codziennych: Faktu, Gazety Wyborczej, Super Expressu oraz Rzeczpospolitej między styczniem 2006 a styczniem 2007 roku oraz wyniki Dziennika Polska Europa Świat od kwietnia 2006, kiedy to pismo pojawiło się na rynku, do stycznia 2007 r.
Wydawca Dziennika uznał, że sposób prezentacji tych informacji był niewłaściwy i wprowadził czytelników w błąd. 21 marca br. złożono skargę w tej sprawie i wniesiono o nałożenie na Agorę kar przewidzianych w statucie ZKDP.
Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami stron, na posiedzeniu 19 kwietnia br. Zarząd Związku uznał jednak, że sposób prezentacji danych był poprawny. Dołączona do artykułu infografika zawierała jednoznaczną prezentację wysokości rozpowszechniania płatnego w poszczególnych miesiącach 2006 roku oraz w styczniu 2007 roku. Dane każdego z kontrolowanych tytułów prasowych zestawiono w porównywalnych okresach, a w wypadku Dziennika nie wyliczano procentowego wskaźnika zmian styczeń do stycznia, właśnie ze względu na to, że pismo ukazuje się od kwietnia 2006 roku. W tym świetle, Zarząd ZKDP uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia, że Agora naruszyła § 23 ust. 2 Regulaminu (Uchwała nr 21/2007).