Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-05-04

Upomnienie dla Wydawnictwa AKW Tuning Press

Umieszczenie w reklamie zamieszczonej w kwietniowym numerze miesięcznika GT niewłaściwie oznaczonych danych własnych o sprzedaży jest bezspornym naruszeniem zasad obowiązujących członków ZKDP – uznał Zarząd Związku i ukarał upomnieniem wydawcę tego pisma – spółkę AKW Tuning Press Andrzej Witkowski.

Kwestionowana reklama zawierała porównanie danych o sprzedaży miesięcznika GT z szacunkowymi danymi o sprzedaży tytułów konkurencyjnych, niekontrolowanych przez ZKDP. W opisie nie zaznaczono jednak wyraźnie, że są to „dane szacunkowe wydawcy”. Zamiast tego użyto sformułowania „dane wydawcy – zgłoszone do ZKDP”, co sugerowało, że są to informacje oficjalne. W ten sposób wydawca miesięcznika GT posłużył się autorytetem Związku do uwiarygodnienia tych informacji, co jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu kontroli ZKDP.
W tej sytuacji, Zarząd na posiedzeniu 19 kwietnia zdecydował się ukarać spółkę AKW karą upomnienia oraz nakazać zaniechanie publikacji podobnych reklam. Uznano także za konieczne poinformowanie o przewinieniach poprzez umieszczenie na cztery tygodnie odpowiedniej informacji w serwisie internetowym firmy AKW: www.gt-online.pl. (Uchwała nr 23/2007).