Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-05-04

Zarząd ZKDP uznał, że Wydawnictwo Axel Springer Polska niewłaściwie wykonało jego uchwałę nr 12/2007 podjętą 22 lutego br. Procedura rozesłania oświadczenia nie została zachowana, nie dotrzymano także wyznaczonego terminu. Wszystko musi zatem zostać powtórzone.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy porównania poziomu sprzedaży Dziennika z pismami konkurencyjnymi przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych okresów. Takiego naruszenia postanowień Regulaminu kontroli Axel Springer Polska dopuścił się dwukrotnie. Po rozpoznaniu sprawy z wniosku Agory, Zarząd ZKDP zadecydował o ukaraniu tego wydawcy upomnieniem i nakazał mu poinformowanie o popełnionych naruszeniach m.in. poprzez rozesłanie oświadczenia w tej sprawie (Uchwała nr 12/2007). Oświadczenie nie tylko zostało wysłane po terminie, ale uzupełniono je o dodatkowy materiał w postaci prezentacji wyników sprzedaży egzemplarzowej dzienników (czyli z pominięciem danych na temat prenumeraty) w okresie maj 2006 – styczeń 2007. Zdaniem Zarządu, takie postępowanie uczyniło wykonanie uchwały nieskutecznym.
W tej sytuacji Zarząd ZKDP zobowiązał Wydawnictwo Springer do ponownego rozesłania oświadczenia. Powinno ono trafić do adresatów jako samodzielna i odrębna informacja – poinformowano po posiedzeniu 19 kwietnia br. (Uchwała nr 22/2007).