Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-03-02

Axel Springer upomniany po raz drugi

Pod koniec lutego br. roku wydawnictwo Axel Springer zostało upomniane po raz kolejny. Zarząd ZKDP zdecydował się ponownie ukarać wydawcę Dziennika, mimo iż poniósł on już konsekwencje za identyczne przewinienie – porównanie poziomu sprzedaży swojej gazety z konkurencją przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych okresów.

Postępowanie to po raz pierwszy zakwestionowała Presspublica, wydawca Rzeczpospolitej w odniesieniu do sprzedaży w okresie kwiecień-wrzesień. Drugim razem ze skargą wystąpiła Agora, kwestionując zawartość prezentacji reklamowej dotyczącej okresów wcześniejszych: kwiecień-czerwiec oraz kwiecień-lipiec 2006 r. Prezentacja ta, skierowana do reklamodawców, była rozpowszechniana przez Axel Springer Polska w grudniu ubiegłego roku, a więc wcześniej niż reklama, której dotyczył wniosek Pressspubliki. Zawierała dane o średnim rozpowszechnianiu płatnym razem Dziennika za okres kwiecień – czerwiec i kwiecień – lipiec 2006 r., które zestawiono z wynikami konkurencji za okres styczeń – czerwiec i styczeń – lipiec 2006 roku.

W tej sytuacji Zarząd ZKDP uznał, że do ponownego i celowego naruszenia postanowień statutu i Regulaminu kontroli nie doszło. Zdecydował się jednak ukarać wydawcę Dziennika, bo Regulamin dopuszcza porównywanie danych ZKDP pod warunkiem, że „(…) odnoszą się do tego samego typu pisma (płatne, bezpłatne, branżowe), częstotliwości ukazywania się, zasięgu dystrybucji, tego samego okresu oraz stosując do porównań dane z tych samych rubryk deklaracji.”.

Wydawnictwo Axel Springer zobowiązano do zaniechania publikacji tego typu zestawień i rozesłania do wszystkich adresatów grudniowej prezentacji oświadczenia w tej sprawie. Informacja o popełnionych naruszeniach (Uchwała nr 12/2007) przez cztery tygodnie powinna widnieć na stronie internetowej wydawnictwa www.axelspringer.pl.