Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-02-23

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na autoryzowanych audytorów ZKDP

W dniu 22 lutego 2007 roku Zarząd ZKDP wyłonił, w drodze konkursu, 5 firm audytorskich upoważnionych do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty za rok 2006 przeprowadzać będą:

1. Audyt i Rachunkowość „UZR- CBR” Sp. z o.o.,
2. Biuro Badania Bilansów Sp. z o.o.,
3. PKF Consult Sp. z o.o.,
4. Polinvest- Audit Sp. z o.o.,
5. Rewident Sp. z o.o.

Biegli rewidenci, przy podpisaniu umów z Zarządem ZKDP, otrzymają wykazy tytułów do kontroli, które rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br.

Cennik opłat za usługi firm audytorskich uległ zmianie. Obecnie cena podstawowa wynosi 2 750 PLN.

Zgodnie z decyzją XVI Zjazdu ZKDP (uchwała nr 11/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.) audytorzy otrzymają instrukcję co do sposobu przeprowadzenia kontroli za 2006 rok, opracowaną przez komisję zjazdową.

Biuro ZKDP