Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-02-19

Upomnienie dla Wydawnictwa Infor Manager

Zarząd ZKDP udzielił upomnienia spółce Wydawnictwo Infor Manager. W reklamie rozesłanej e-mailem do 440 odbiorców w formie serwisu prasowego wydawca miesięcznika Manager Magazin poinformował, że jest liderem sprzedaży. - Przy zestawieniu danych za październik 2006 roku posłużono się niewłaściwą terminologią tj. użyto określenia ”sprzedaż” zamiast ”rozpowszechnianie płatne razem”, co mogło sugerować, że ”sprzedaż ogółem” Manager Magazin była wyższa od miesięcznika Forbes. Profit, podczas gdy w rzeczywistości było odwrotnie – wyjaśnia Iwona Szczęsna, dyrektor Biura ZKDP. (W październiku ub.r. sprzedaż ogółem wyniosła dla Manager Magazin – 29 069 egz., natomiast dla Forbes. Profit – 35 458 egz. Rozpowszechnianie płatne razem dla tych tytułów wyniosło odpowiednio 36 019 egz. i 35 458 egz.).
- Postępowanie takie jest naruszeniem Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, albowiem par. § 23 ust. 2 nakazuje stosowanie przyjętej w Regulaminie terminologii - uznał Zarząd Związku, zobowiązując także Wydawcę do poinformowania o popełnionych naruszeniach w formie oświadczenia rozesłanego do wszystkich odbiorców reklamy oraz poprzez zamieszczenie treści uchwały Zarządu (Uchwała nr 7/2007) w serwisie internetowym www.manager-magazin.pl na okres czterech tygodni.