Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-02-08

Upomnienie dla spółki Axel Springer Polska

Zarząd ZKDP udzielił upomnienia spółce Axel Springer Polska w związku z publikacją w „Serwisie Informacyjnym Dziennika” porównania danych odnoszących się do różnych okresów. W reklamie zestawiono średnie rozpowszechnianie płatne Dziennika za okres od 18 kwietnia do 30 września 2006 r. ze średnim rozpowszechnianiem płatnym innych dzienników ogólnopolskich za okres styczeń – wrzesień 2006 roku.

W opinii Zarządu Związku takie postępowanie jest naruszeniem par. 23 ust. 2 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, zgodnie z którym do porównań wolno wykorzystywać wyłącznie dane odnoszące się do tego samego okresu.

Wydawca został zobowiązany do poinformowania o popełnionych naruszeniach w formie oświadczenia opublikowanego we wszystkich miejscach, gdzie pojawiła się sporna reklama oraz poprzez zamieszczenie treści uchwały Zarządu (Uchwała nr 3/2007) w serwisie internetowym www.axelspringer.pl na okres czterech tygodni.

Wydawca złożył odwołanie od tej uchwały do Sądu Koleżeńskiego wnosząc o zwolnienie z obowiązku publikacji oświadczenia. Sąd nie wyznaczył jeszcze składu orzekającego i terminu pierwszej rozprawy.