Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-01-08

Dostępne są już materiały z XX Zjazdu Zwyczajnego ZKDP.

Protokół z obrad XX Zjazdu oraz uchwały podjęte w dniu 14 grudnia 2006 r. dostępne są na stronie www.zkdp.pl w dziale Zjazdy. Członkowie ZKDP proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z tymi materiałami, w szczególności z nowym Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, który obowiązywać będzie poczynając od deklaracji składanych za styczeń 2007 roku.