Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2006-11-29

Komunikat Zarządu ZKDP o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez Związek w 2005 r.

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjął wszystkie protokoły z kontroli zwyczajnych za 2005 rok (362 pisma płatne oraz 57 bezpłatnych). Oficjalny komunikat zawiera informacje o średnim rocznym nakładzie i rozpowszechnianiu pism kontrolowanych przez Związek (uchwała nr 63/2006).

Po zapoznaniu się z protokołami kontroli, Zarząd ZKDP zdecydował się udzielić siedmiu upomnień i ośmiu pouczeń wydawcom niektórych pism. W pierwszym wypadku powodem ukarania były wykazane istotne rozbieżności w danych złożonych w deklaracjach, wynikające głównie z niezgodnego z Regulaminem kontroli ZKDP zaliczania egzemplarzy do poszczególnych form rozpowszechniania. W drugim, stwierdzone podczas kontroli rozbieżności, które wynikały z braku należytej staranności. Nie nosiły one jednak cech celowego zawyżania danych, a różnice nie przekraczały znacząco progów określonych w Regulaminie.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych upomnień znajdują się w dziale Kontrola/Wyniki kontroli, a pełne wyniki kontroli - w programie Teleskop online pod adresem www.teleskop.org.pl (dostępne wyłącznie dla członków Związku).