Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2006-11-10

Upomnienie dla spółki Vindobona

Zarząd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy udzielił upomnienia spółce Vindobona Development & Publishing Polska wydającej miesięcznik Laif. Mimo pisemnych ponagleń, Wydawca nie wywiązał się z obowiązku złożenia wymaganych deklaracji za maj-lipiec 2006 roku, a raporty dotyczące okresu luty-kwiecień br. przesłano ze znacznym opóźnieniem.

Postępowanie takie jest poważnym naruszeniem statutu ZKDP oraz Regulaminu Kontroli Nakładu i Dystrybucji Prasy zarejestrowanej w ZKDP - uznał Zarząd Związku, zobowiązując spółkę do niezwłocznego uzupełnienia zaległości. Firmie Vindobona, która jest członkiem ZKDP od 29 listopada 2002 roku, nakazano także poinformowanie o popełnionych naruszeniach w firmowym serwisie internetowym. Na stronie www.laif.pl, odnośna informacja powinna zostać umieszczona na cztery tygodnie.

Udzielając upomnienia (uchwała nr 53/2006) Zarząd ZKDP przypomniał Wydawcy, że do statutowych celów Związku należy między innymi upowszechnianie wzorców rzetelności kupieckiej (§ 6 pkt 2 Statutu) oraz zapewnianie rzetelnych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu dzienników i czasopism (§ 6 pkt 4 Statutu). Praktyki podobne do stosowanych przez spółkę Vindobona to uniemożliwiają, więc udzielenie tej firmie upomnienia jest próbą zdyscyplinowania jej przedstawicieli.