Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2006-09-18

Deklaracje Media TV Plus odrzucone.

Po dokładnej analizie zebranych materiałów Zarząd ZKDP postanowił odrzucić deklaracje spółki Media TV Plus o wysokości nakładu i dystrybucji wydawanego przez nią kwartalnika Dostępne bez Recepty dotyczące drugiego półrocza 2005 oraz marca i maja br. W efekcie z biuletynów ZKDP, dostępnych na stronie www.teleskop.org.pl, zostały usunięte dane przekazane przez Media TV Plus, dotyczące wyżej wymienionych okresów, a w wynikach kontroli zwyczajnej tego tytułu za 2005 rok uwidocznione zostaną tylko informacje dotyczące I półrocza.

Spółka Media TV Plus, która jest członkiem ZKDP od 26 marca 2003 roku od pewnego czasu stwarza ZKDP poważne problemy. Firma już dwukrotnie została ukarana upomnieniem przez Związek. Pierwszy raz za nieskładanie deklaracji dotyczących kwartalnika Dostępne bez Recepty, co uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli, kolejny raz za sugerowanie, że drugi z wydawanych przez nią tytułów o łudząco podobnej nazwie Na Zdrowie. Dostępne bez Recepty należy do grupy pism kontrolowanych, choć w rzeczywistości tak nie jest.
Tym razem wątpliwości, co do nadesłanych danych zgłosił audytor - firma PKF Consult. Główne rozbieżności dotyczyły II półrocza 2005 roku - brakowało m.in. faktury na druk kwartalnika, a umowa dotycząca dołączenia pisma Dostępne bez Recepty do tygodnika Przyjaciółka, wymieniała je jako „Książeczkę Otis”.
Z zebranych przez przedstawicieli ZKDP informacji wynika, że kwartalnik Dostępne bez Recepty, począwszy od wydania z jesieni 2005 roku ukazuje się w zmienionej formie i pod innym tytułem - Na Zdrowie. Dostępne bez Recepty. Jest on oznaczony odrębnym numerem w rejestrze dzienników i czasopism oraz odmiennym symbolem ISSN. Informacje te nie zostały zgłoszone ZKDP.
Sporne dane zadeklarowane przez Media TV Plus dotyczące II półrocza 2005 roku oraz marca i maja 2006 roku dotyczą broszury, która była dodatkiem do tygodnika Przyjaciółka. Wydawnictwa tego nie można uznać za tożsame ze zgłoszonym do kontroli tytułem prasowym Dostępne bez Recepty.
W ocenie Zarządu Związku, wymienione fakty w pełni uzasadniają odrzucenie przesłanych przez Media TV Plus deklaracji oraz usunięcie tych danych z publikacji ZKDP. Umożliwia to zapewnienie rzetelnej informacji o nakładach i rozpowszechnianiu dzienników i czasopism, co należy do podstawowych celów ZKDP (uchwała nr 46/2006).