Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
1999

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 1999 roku.