Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Działalność

ZKDP kontroluje obecnie 260 tytułów prasowych wydawanych przez członków tej organizacji. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli.

Informacje m.in. o:

  • nakładzie;
  • wysokości sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań (dla pism płatnych),
  • wysokości sprzedaży w podziale na mutacje cenowe (np. dla wydań z upominkiem),
  • liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie,
  • zwrotach,
  • geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa).

 

co miesiąc publikowane są na stronie www.teleskop.org.pl Dostęp do wszystkich danych mają wyłącznie członkowie ZKDP.

 

Po zakończeniu roku, audytorzy upoważnieni przez Zarząd weryfikują, w oparciu o dokumentację finansową, zadeklarowane przez wydawców dane. Szczegółowe wyniki kontroli udostępniane są członkom Związku, a wybrane informacje (średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne lub bezpłatne) ogłaszane publicznie w oficjalnym komunikacie Zarządu na stronie www.zkdp.pl w dziale Kontrola.