Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
2002

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2002 roku.