Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
2003

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2003 roku.