Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
2004

pdf

KOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2004 roku

 

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia następującym wydawcom:


Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Medicus”
(Magazyn Okulistyczny, Twoja Zdrowa Medycyna)


Antiquarius Sp. z o.o.
(Gazeta Antykwaryczna)


Beauty In Sp. z o.o.
(Nowości w Kosmetyce)


Direct Publishing Sp. z o.o.
(Café)


Firma Wydawnicza „Przełom”
(Przełom - Tygodnik Ziemi Chrzanowskie)


Informator Handlowy „Zaopatrzeniowiec” s.c.(Świat Kominków)


Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o.
(Odkrywca)


Medycyna Praktyczna s.j.
(Medycyna Praktyczna, Medycyna Praktyczna - Chirurgia, Neurology - Wydanie Polskie)


Wydawnictwo Lubpress Sp. z o.o.
(Gazeta Lubuska)