ZKDP Data

Audited titles

Regulations

2005

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2005 roku

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia następującym wydawcom:


Edipress sp. z o.o.
(Przyjaciel Pies)


Informator Handlowy "Zaopatrzeniowiec" s.c.
(Świat Kominków)


Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska
(Gazeta Krakowska)


Profus Management
(Piłka Nożna)


Promark sp. z o.o.
(Poradnik Rolniczy)


Top Multimedia Tomasz Peplak
(Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw)


Wydawnictwo Te-Jot
(Weranda)