Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Wyniki kontroli
2006

pdfKOMUNIKAT ZARZĄDU ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2006 roku

 

W związku z wykazanymi przez kontrole istotnymi rozbieżnościami i niepotwierdzeniem danych złożonych w deklaracjach niżej wymienionych tytułów prasowych, Zarząd ZKDP udzielił upomnienia 8 wydawcom.


Do upomnienia kwalifikują się również rozbieżności stwierdzone w wyniku kontroli tygodnika Nowiny Gliwickie. Jednak ze względu na fakt, że wydawca tego tytułu złożył rezygnację z członkostwa w ZKDP i w dniu 4 lipca 2007 roku został wykreślony z listy członków Związku, Zarząd ZKDP odstąpił od udzielenia kary.


Agencja Reklamowa Imako Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka jawna
(Passa Tygodnik Ursynowa i Okolic)


Antiquarius sp. z o.o.
(Sztuka.pl)


Carisma Entertainment Group sp. z o.o.
(M jak Miłość)


G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o.& Co. Spółka komandytowa
(Claudia Numer Specjalny, Naj (wydanie specjalne), Naj Poleca)


Hachette Filipacchi Polska sp. z o.o.
(Elle, Elle Decoration)


Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych sp. z o.o.
(Odkrywca)


Medical Tribune Polska sp. z o.o.
(Kardiologia po Dyplomie, Medical Tribune, Medycyna po Dyplomie, Psychiatria po Dyplomie)


Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
(Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota)


Nowiny Gliwickie sp. z o.o.
(Nowiny Gliwickie)