ZKDP Data

Audited titles

Regulations

 
Partners

XXII Zjazd

Postanowienia XXII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 18 grudnia 2007 roku.