Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

XXII Zjazd

Postanowienia XXII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 18 grudnia 2007 roku.